Náš tým

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS MOTIVACÍ

Lektoři našeho týmu:

Mgr. Vojtěch Vodseďálek, Dis. 

- Po ukončení magisterského studia Humanitární a sociální práce na Univerzitě Palackého setrval na mateřské Cyrilometodějské teologické fakultě jako manažer nově se rodícího Dobrovolnického centra UP v rámci evropského projektu Romspido. V rámci univerzitního působení se věnoval inovativní pedagogické metodě Service-learning v rámci projektu SLIHE. Metodu zaměřenou na učení skrze službu též na magisterském stupni vyučoval. Po třech letech se rozhodl věnovat práci v terénu a nastoupil na pozici komunitního pracovníka v sociálně vyloučených lokalitách v Přerově pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. V rámci této pozice spolupracuje s obyvateli SVL a dalšími aktéry za účelem podpory jejich sociální začleňování. Komunitní práce směřuje k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Jejím hlavním cílem je aktivizace lidí, rozvoj jejich kompetencí a přebírání osobní zodpovědnosti za sebe i své okolí.
- Mezi jeho expertízu patří hlavně otázky spojené s občanskou společností, dobrovolnictvím, sociálním začleňováním, sociálním podnikáním a Romstvím

Lubomíra Oláhová

lektorka multikulturního vzdělávání

Mnohaleté zkušenosti v sociální, v pedagogické činnosti, je autorkou a realizátorkou vzdělávacích projektů, účastník v projektu "Škola pro všechny", pedagožka IPPP -Střediska integrace menšin (SIM), pedagožka "Centra podpory inkluzivního vzdělávání" (CPIV), autor didaktických pomůcek

Publikační činnost: "Nejen romská kuchařka"