První historicky ověřená didaktická pomůcka s romskou tématikou v historii českého školství. Školní obrazy s romskou tematikou vnímáme jako velmi dobře využitelné u všech českých základních škol – nejen těch, kde je zastoupení romských žáků. Plakáty mají ambici žáky i učitele vzdělávat ve školních osnovách dosud opomíjené romské historii a kultuře, a to poměrně atraktivním způsobem, protože sofistikovaně využívají metody vizualizace. Jsou vhodně rozdělené dle nadřazených tematických celků, dají se tedy prezentovat jak odděleně, tak v kompletním souboru. Vnímáme také, že obsahují, byť základní, ale pro podpůrné využití ve školách dostačující penzum zhuštěných klíčových faktů. Učitel tudíž nutně nemusí dohledávat informace. Plakáty přináší informace k lepší znalosti etnika, mohou být bezpochyby prostředkem podpory vztahu romského žáka a učitele a nabourávat mezikulturní neznalosti či stereotypy.20. 4. 2021 Za MRK Brno (Muzeum romské kultury) vedoucí Lektorské odd. Mgr. Veronika Lucassen

O nás

Společně vytváříme tolerantní a přátelské prostředí pro všechny

Nástěnné školní obrazy

prodejní cena 6 ks (1 sada)..........................................................................................3000,- Kč vč. DPH

rozměry 70 cm x 100 cm, cena zahrnuje závěsné lišty

Odborné a kvalitní zpracování jediné didaktické pomůcky s tématem Romského etnika v ČR